Účinkující

Jana Marie Kateřina Korbelová

JMKK

Operní pěvkyně Jana Marie Kateřina Korbelová se narodila v malebném městečku Kraslice, které se nachází na úpatí Krušných hor. Již při studiu klasického zpěvu na plzeňské konzervatoři byla externí členkou souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni. Po studiích se začala věnovat především koncertní sólové činnosti (benefice, festivaly, vernisáže, vystoupení pro soukromou klientelu apod.) u nás i v zahraničí. Taktéž se věnuje činnosti pedagogické. Je zakladatelkou soukromého pěveckého studia v Plzni. Spolupracuje s dirigentem orchestru Piccola orchestra MgA. Mgr. Markem Valáškem, Ph.D. a s vynikajícím klavíristou Alešem Vítkem. Její repertoár tvoří písňová tvorba například Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů i Franze Schuberta, dále operní tvorba z děl českých i světových hudebních skladatelů (B. Smetany, A. Dvořáka, W. A. Mozarta, Ch. Gounoda, G. Rossiniho, aj.). V jejím repertoáru však nechybějí ani árie starých mistrů, jakými byli Georg Fridrich Händel či Giovanni Battista Pergolesi a díla duchovní W. A. Mozart - Requiem, J. J. Ryba - Česká mše vánoční. V roce 2012 vydala společně s Ivetou Poslední a klavíristou Alešem Vítkem CD Kouzlo Vánoc a v roce 2013 vyšla nová deska s názvem Ave Maria, která byla představena v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni.

Pěvecký sbor Andílci

DPS Andílci

Pěvecký sbor Andílci, MiniAndíci byly založeny roku 2009 pod taktovkou J. M. K. Korbelové. Již od počátku čítají sbory přes 200 členů - dětí a dospělých od pěti do sedmdesáti let. V roce 2011 se interní korepetitorkou sboru stala Mgr. Lucie Popovičová. Za tři roky působení podstoupili Andílci (společně i se Smíšeným pěveckým sborem Vavřínek) koncerty nejen vlastní, ale i ve spolupráci s jinými soubory, jako jsou např. bubenický soubor Makak, pěvecký sbor Harmonie, Alternativa a Vivat Musica Kraslice pod vedením Mgr. Ivety Poslední. Taktéž měli možnost zazpívat na adventním koncertě ve Vrčeni společně s Evou Urbanovou.

Za největší úspěch lze považovat benefiční akce konané v souvislosti s pomocí dětem v Latinské Americe a benefiční koncerty konané nejen pro Kojenecký ústav v Plzni, ale i pro ostatní dětské domovy. Pravidelně se též zúčastňují sborových festivalů, velkých plzeňských akcí (Historický víkend, Apriliáda, plzeňské trhy) a každé Vánoce pořádají adventní koncerty nejen v Plzni, ale i v Nepomuku či na Hamrech. V roce 2012 dokonce natáčeli na vranovickém Pohádkovém statku s ČT1 pro pořad Barvy života a zorganizovali koncert kostele sv. Barbory ve Vídni. Tento rok také vydali své první CD s názvem „S písničkou do pohádky a filmu”. V roce 2013 zahajuje každé utkání Playoff HC Škoda Plzeň.

Křesty CD spolu s koncerty proběhly na zámku ve Lnářích, na náměstí v Plzni a v kostele sv. Vavřince ve Stupně. Patrony CD se stali Jiří Džudža, Petra Schneider, Jakub Korbel, Václav Koudele, Jan Špilar, Miloslav Raboch, Ladislava Horová a Jaroslava Auterská. Hlavním kmotrem byl Marek Ztracený. Od roku 2011 spolupracujeme s úspěšnou autorkou dětských knížek Ladislavou Horovou, která pro náš dětský sbor píše autorské texty. Pěvecký soubor Andílci spolupracuje i s dětskými sbory při mateřských školách (s Medvíďaty ze Stupna, se Sluníčky a Cvrčky z 5. MŠ a se Skřivánky a Notičkami z 90. MŠ). Repertoár sborů se pohybuje od lidových písní, přes populární a muzikálové, až po duchovní a klasické.

Miroslav Spousta - malíř

miroslav-spousta-small

Narozen 1966 v Plzni.
Od roku 1990 žije a pracuje jako malíř, sochař, grafik, ilustrátor a autor v německém Norimberku. Po studiu na umělecké akademii v Norimberu a v Mnichově se věnuje malířství ve všech jeho formách. Je členem uměleckého sdružení „Kunststall“,se kterým společně vystavuje v Německu, Švýcarsku a Rakousku. V posledních deseti letech převážne jako jevištní výtvarník a scénograf na různých divadelních scenách, napříkldad v národním divadle v Mannheimu a v Lidovém divadle v Mnichově. Je autorem a ilustrátorem dětských knih, společensko kritické prózy a odborné literatury. Ironckou krásu běžného života, která mu je důležitou inspirací komentuje ve svých obrazech často s velkou porcí satiry. Malba, kresba, barvy a formy při tom často splývají v jeden celek. Výsledkem bývají melancholické “fotografie” pomíjivých momentů s romantikou zdánlivě banálních situací.

Výstavy:
1989 Café Ignaz Mnichov: Akt
1989 Amaranth Mnichov: S &w
1990 Sonnenblume Norimberk: Akt
1991 Impuls Norimberk: Auswahl
1992 Galerie Sun Mnichov: 1989-1992
1992 D-bank Galerie Frankfurt: Emotionen
1993 Sallon1 Frankfurt: Život?
1993 Divadlo pod Palmovkou Praha: Okamžiky
1994 Divadlo v reznicke Praha: Výběr prací
2000 Galerie Eins Norimberk: Soukromé prostory
2001 Sallon 1 berlin: Proč?
2004 Galerie Crepp Norimberk: Crepp Complette
2005 Atelier ms-art: „Willkommen“
2006 Galerie „Oben“ Fuerth: Nahoře bez
2007 Atelier ms-art: Gardenzound
2008 Galerie crepp Norimberk: Český knedlík
2009 Atelier ms-art: On the line
2010 Atelier ms-art: „Zu gehen“
2011 Dvorní Galerie H22 Plzeň
2011 Trnkova vila Praha: útěky a návraty
2012 Trmalova vila Praha: doteky
2012 Galerie H22 Plzeň: Andělé a jiná havěť
2012 Plzeň: Pod křídly andělů
2012 Opticz Plzeň: dot